Turkvet.Biz
 
Güncel  
BİLGİLER
   

>Mevzuat

    >Tarımsal Destekler
    >Hayvan Besleme
    >Hayvan Yetiştiriciliği
    > Hayvan Sağlığı
    >Gıda Güvenliği/Halk Sağlığı
    >Gösterge ve İstatistikler
    >Bilgi Kaynakları
    >Kurum ve Kuruluşlar
    >Veteriner Klinikleri
    >Bağlantılar
     
     
     
     
1
Toprak Analizi (TL/da)
2,5
2
 
 
Organik Tarım
 (TL/da)
Meyve, Sebze
35
Tarla bitkileri
10
Hayv., Arıcılık, Su ürün.Dest.
İlave %50
3
İyi Tarım Uygulamaları (TL/da)
Meyve, Sebze
25
Örtüaltı
100
4
MAZOT DESTEĞİ (TL/da)
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali
2,70
Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve
4,00
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri
6,40
5
GÜBRE DESTEĞİ (TL/da)
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali
3,70
Hububat,Yem bit.,Baklagiller,Yumru bitkiler,Sebze,Meyve
5,00
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri
6,30
YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ (TL/da)
6
Buğday, yonca
6
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar
4,5
Çeltik, yer fıstığı
8
Nohut, kuru fasulye, mercimek
7
Susam, kanola, aspir
4
Patates, soya
20
Korunga, fiğ
3
YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ(TL/kg)
7
Buğday
0,10
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates
0,08
Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ
0,50
Çeltik
0,25
Soya
0,35
Yer fıstığı
0,80
Kanola
1,20
Susam
0,60
Yonca
1,50
SERTİFİKALI FİDAN/FİDE DESTEĞİ (TL/da)
8
Bahçe Tesisi
Standart
Sertifikalı
Bodur
150
350
Yarı Bodur
150
300
Bağ ve Diğer meyve Fidanları ile
100
230
Narenciye Bah.Aşılama ile Çeşit Değiştirme
0
250
Zeytinde Yağlık Çeşitler ile
50
100
Virüsten Ari Fidanlara (+) İlave
50
100
Sertifikalı Çilek Fidesi
0
300
FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ(krş/kg)
9
Yağlık Ayçiçeği   
24
Kanola
40
Dane Mısır
4
Kütlü Pamuk
46
Soya
50
Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale
5
Aspir
40
Zeytinyağı
50
Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek
10
Çay
12
 
HAYVANCILIK DESTEKLERİ
10
Yem Bitkileri (TL/da)
Yonca (sulu)
130
Yonca (kuru)
70
Korunga
90
Tek Yıllıklar
30
Silajlık Tek Yıllıklar
45
Silajlık Mısır (sulu)
55
Silajlık Mısır (kuru)
30
Yapay Çayır-Mera
75
11
Arıcılık 
(TL/kovan-koloni)
Arıcılık (kovan)
8
Bombus Arısı (koloni)
60
12
Su Ürünleri 
(TL/kg)
Alabalık
0,65
Çipura-Levrek
0,85
Yeni Türler
1,00
Midye
0,20
Yavru (adet)
0,06
13
Süt Primi
(TL/lt)
Büyükbaş
Bakanlıkça
Küçükbaş
0,15
Manda
0,15
 
 
 
14
Hayvan Başı Ödeme
(TL/baş)
Sığır
225
Manda
350
Sığır (Soykütüğü İlave)
60
Etçi Irklar
350
Hastalıklardan Ari İşletme
300
Koyun-Keçi
18
 
 
15
Tiftik Üretim Desteği
(TL/kg)
Oğlak Tiftiği
17
Ana Mal (İnce, İyi)
17
16
İpek Böceği Desteği
Tohum (TL/Kutu/adet)
30
Yaş Koza (TL/kg)
20
17
Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma
(TL/baş)
Büyükbaş
440
Küçükbaş
75
Arı (kovan)
25
Elit Sürü
Anaç
35
Yavru
40
Taban Sürü
Anaç
35
Yavru
20

Halk Elinde Manda Islahı Desteği

650
18
Buzağı Suni Tohumlama Desteği
(TL/baş)

Döl Kontr. Prj. Dışı etçi ırktan doğan

75

Döl Kontr. Prj. Kapsamında ek olarak

25

Etçi ırklarla çevirme melez. ek olarak

75
19
Aşı Desteği
(TL/baş)

Büyükbaş Brucellosis

1,50

Küçükbaş Brucellosis

0,50

Büyükbaş Şap

0,75

Küçükbaş Şap

0,50
 
20
Biyolojik Mücadele Desteği
60-430
21
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (TL/işletme)
375
ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI (ÇATAK) DESTEĞİ (TL/da)
21
I Kategori
30
II Kategori
60
III Kategori
135

 
Tarım ve Hayvancılık Kredi Destekleri-2012
2011 Yılı Tarım Desteklemeleri
ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da)
1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120
2 Toprak Analizi 2,5
3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Meyve, Sebze 25
Hayvancılık, Arıcılık, Su ürün.Dest.% 50 Ek
4 İyi tarım Meyve, Sebze 20
Örtüaltı 80
5 MAZOT DESTEĞİ
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali 2,5
Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve 3,75
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri 6
6 GÜBRE DESTEĞİ
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali 3,5
Hububat,Yem bit.,Baklagiller,Yumru bitkiler,Sebze,Meyve 4,75
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri 6
7 FINDIK 150
HAYVANCILIK DESTEKLERİ
1 Yem Bitkileri (TL/da) Yonca (sulu) 130
Yonca (kuru) 70
Korunga 90
Tek Yıllıklar 30
Silajlık Tek Yıllıklar 45
Silajlık Mısır (sulu) 55
Silajlık Mısır (kuru) 30
Yapay Çayır-Mera 75
2 Arıcılık Arıcılık (TL/kovan) 7
Bombus Arısı (TL/koloni) 60
3 Su Ürünleri Alabalık (TL/Kg) 0,65
Çipura-Levrek (TL/Kg) 0,85
Yeni Türler (TL/Kg) 1
Midye (TL/Kg) 0,2
Yavru (TL/adet) 0,06
4 Süt Primi (TL/Lt) Sığır-Manda Sütü 0,06
Koyun-Keçi Sütü 0,15
5 Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Sığır 225
Manda 300
Sığır (Soykütüğü İlave) 50
Hastalıklardan Ari 300
Koyun-Keçi 15
6 Tiftik Üretim Desteği (kg) Oğlak Tiftiği 15
Ana Mal (İnce, İyi) 14
Tali 10
7 İpek Böceği Desteği Tohum (TL/Kutu) 30
1.Sınıf Koza, Damızlık Koza, Diğer(TL/Kg) 20
8 Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma Büyükbaş (TL/baş) 400
Küçükbaş (TL/baş) 70
Arı (TL/kovan) 20
Elit Sürü (TL/baş) Anaç 30
Yavru 40
Taban Sürü (TL/baş) Anaç 30
Yavru 20
9 Halk Elinde Manda Islahı Desteği (baş) 500
10 Besi Desteği(Büyükbaş) (TL/baş) 300
11 Projeli Damızlık koyun-Keçi Desteği(TL/baş) 40
12 Buzağı Desteği Brusella S-19 Aşısı 25
Suni Tohumlama 75
Suni Toh.Doğ.Çevir.Melezi 150
13 Kuzu ve Oğlak Desteği   Brucellosis Rew-1 aşısı 4
14 Aşı Desteği(Baş) Büyükbaş Brucellosis 1,5
Küçükbaş Brucellosis 0,5
Büyükbaş Şap 0,75
Küçükbaş Şap 0,5
15 Süt Fiyatı Düzenlemesi(Regülasyonu) TKB
ÇEVRE AMAÇLI ARAZİLERİN KORUNMASI(ÇATAK)(TL/da)
1  I Kategori  30
 II Kategori   60
III Kategori   135
DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği (TL/da)
1 Buğday, yonca 6
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar 4,5
Çeltik, yer fıstığı 8
Nohut, kuru fasulye, mercimek 7
Susam, kanola, aspir 4
Patates 20
Korunga, fiğ 3
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği(krş/kg)
2 Buğday 10
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates 8
Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ 50
Çeltik 25
Soya 35
Yer fıstığı 80
Kanola 120
Susam 60
Yonca 150
Sertifikalı Fidan/Fide Desteği (TL/da)
3 Bahçe Tesisi Standart Sertifikalı
Bodur ve Yarı Bodur Fidan ile 150 300
Bağ ve Diğer Fidanlar İle 100 200
Narenciye Bah.Aşılama ile Çeşit Değiştirme  0 250
Zeytinde Yağlık Çeşitler ile  50 100
Virüsten Ari Fidanlara İlave 50 100
Sertifikalı Çilek Fidesi  0 200
4 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (işletme) 300
5 Tarımsal Yayım Danışmanlık (işletme) 500
6 Ar-Ge Destekleri Proje
7 Kırsal Kalkınma Destekleri Proje
8 Biyolojik Mücadele Desteği (TL/da) Sera 200
Tarla 20
9 Tarım Sigortası Destekleri Bitkisel Ürün Sigortası Desteği Poliçenin
Süt Sığırı Sigortası Desteği  
Erkek Besi Sığırı Sigortası Desteği %50′si
Sera Sigortası Desteği  
Kümes Hayvanları Sigortası  
Hasar Fazlası Desteği   
Su Ürünleri Desteği  
Diğer Tarım Sigortası Desteği   
Çiçeklenme Dönemi Don Sigortası 2/3 Prim Dest.
FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ(krş/kg)
1 Yağlık Ayçiçeği  23
2 Soya Fasulyesi  Sertifikalı 50
Sertifikasız 40
3 Kanola  40
4 Dane Mısır  4
5 Aspir  40
6 Zeytinyağı  50
7 Buğday 5
8 Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale 4
9 Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 10
10 Kütlü Pamuk  Piyasa şartlarına göre 42 Kg/Krş. Geçmeyecek şekilde Tebliğle belirlenecektir.
KREDİ KONULARI
HAYVANSAL ÜRETİM İNDİRİM ORANI(%) KREDİ
ÜST LİMİTİ
1 Damızlık sığır yetiştiriciliği (etçi – süt) 100 7.500.000
2 Damızlık düve yetiştiriciliği 100 7.500.000
3 Büyükbaş / Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 100 3.000.000
4 Büyükbaş hayvan besiciliği 100 3.000.000
5 Küçükbaş hayvan besiciliği 100 1.500.000
TARIMSAL SULAMA 100 1.500.000
DİĞER ÜRETİM KONULARI 50 1.500.000
1 Kontrollü örtüaltı tarımı 50 7.500.000
2 İyi tarım uygulamaları / Organik tarım  50 3.000.000
3 Su ürünleri 50 3.000.000
4 Sertifikalı tohum, fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı  50 1.500.000
5 Standart fidan yurt içi üretimi/kullanımı 50 1.500.000
6 Kanatlı sektörü 50 1.500.000
7 Arıcılık 50 1.500.000
8 Tarımsal mekanizasyon  50 500.000
9 Diğer üretim konulan 50 500.000
 
Güncel

Tarımsal Destekler

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları (No: 2012/49)15.06.2012

ÇKS'ne Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destek Ödemesi Yap. Dair Tebliğ 15.06.2012

2012 Hayvancılık Faiz İndirimli Kredileri

20.06.2010 Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ

24.05.2010 D.Anadolu Hayvancılık Projesi Uygulama Rehberi

10.04.2010 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği

 10.04.2010 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

18.3.2010 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/5)

18.3.2010 Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ

18.3.2010 Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği

 02.03.2010 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar

 02.03.2010Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünleri Fark Ödemesi Desteğine Dair Karar

DAP Uygulama Rehberi 

22.01.2010 Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

 

 
Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved