Turkvet.Biz
 
Güncel  
GENÇTÜRKVET
    >Düşünenlerin Düşündürdükleri
    >Öğrenci gözüyle
    >Haber/etkinlik/magazin
   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Saygı… 

Bizim mesleğimizde hangi taşın altına elinizi atarsanız atın çok büyük bir şeyin eksikliğini hissedersiniz; Saygı...  

Mesleğe gösterilmesi gereken saygının eksikliğinden başlar görecekleriniz, uğraştığımız canlılara, yani hayvanlara saygısızlıkla devam eder bu ülke de. Sonra insanların, sahip olduğunuz sıfatlara saygısızlığını görürsünüz.

Ne hekimliğimizin kıymeti bilinir, ne sağladığımız faydaların. Bu konularda, bu yazıyı okuyan çoğu meslek erbabı büyüklerim ve gençliğini bu mesleğe veren arkadaşlarım bana hak verecektir. Ama nedense çoğumuz düşünmez bu saygısızlığın ve değer bilmezliğin nedenini.

Daha mesleğin en başındayken, fakültenin 1.sınıfındayken burada ''bilmiş'' yorumlar yapmak huyumda değildir haddim de. Ama belki düşündüklerimin ve burada yazacaklarımın biraz olsun doğruluk payı vardır.

Hocaya saygıyla başlıyoruz her günümüze. Meraklı gözlerle işimize yarayacak bir şeyler öğrenmek için bakıyoruz hocaların ağzına. Yemeğe gidiyoruz, yemekhaneye, 5 köfte konulduysa tabağımıza, 3 tanesini yemekhanenin kapısında bekleyen hayvanlara götürüyoruz. Ne hocalarımıza bir eksiğimiz var, ne de uğruna hayatımızı şekillendirdiğimiz canlılara. Ama bize gösterilmesi gereken saygı, neden eksik bu ülkede? Sormadan edemiyor insan…

Yetmezmiş gibi son 10 yılda fakülte sayısı 17 ye çıktı. Avrupa’daki toplam veteriner fakültesinden fazla veteriner fakültesi var bu ülkede. Bu çarpık yapılanma benim ve arkadaşlarımın gelecekten beklentilerini azaltmaktan başka hiç bir işe yaramıyor.

Bir dersten ben 65 le kalırken başka fakültelerde 45 le geçebilmenin mantığı ne? Doğru olan ve uygulanması gereken, bir öğrencinin, bir dersin en az %60 ına hakim olmadan geçmemesi. Bu uygulanmayınca maalesef vasıfsız hekim yetişmesine zemin hazırlanıyor.

Mesleki eğitim yanında alternatif eğitimlerin (iş ahlakı, iş hukuku, mesleğe saygı, etik) verilmemesi de, bu ülkedeki eğitim sisteminin en büyük açığı maalesef. Her şey eğitimle başlıyorsa, mesleğe saygının kazandırılmasının ilk yolu da eğitimdeki çarpıklığın düzeltilmesiyle olur.

Biraz da çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Bir bölgede tohumlama 50 liraya, başka bölgede 70 liraya yapılıyorsa, karakterli bir iş hukukuna sahip değiliz demektir. Burada da iş siyasi, akademik ve ekonomik kudretleri elinde olan meslek büyüklerime düşüyor.

Bir mesleğe gösterilen saygı, meslek mensuplarının tavırlarıyla alakalıdır. Önce kendimizi düzeltelim, sonra, mesleğin saygınlığı ve geçerliliği için elimizden geleni yapalım.

Bu meslek bizim. Bu meslek bizim yaşam tarzımız.

Statümüzü, değerlerimizi, gelirlerimizi ve en önemlisi ahlakımızı artırmak bizim elimizde.

Bir şeyler yapalım...

Mesleğimiz için, değerlerimiz için....

04.01.2011

 Burak PEHLİVAN
Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
1.Sınıf Öğrencisi
 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved