Baba Kuruş Yattı Kalkmaz

Kuruş’un Hikayesi

. . ./

“Kuruş” adındaki aygır son 50 sene içinde Suriye’de bir ben­zeri daha yetişmemiş bir arıkan Arap aygırını teşkil ettiğinden, bu atın Türkiye tarafından mübayaa edilmesi üzerine; Beyrut’un orijinli yarış atı tavlası sahiplerinden Hami Farasi “Suriye ve Lübnan’ın Arap atı yetiştiriciliğinin bu ihraç hareketi ile büyük bir kayba uğradığını” üzülerek belirt­miştir.

Kuruş, Karacabey Harasında erkek ve dişi olmak üzere emsalsiz yavrular verdiği gibi, bu hayvandan yetişen bir çok aygırlar diğer Haralarımız­da da yetiştirme bakımından çok faydalı etkiler yapmıştır.

Anıtlaşan Atlar …

Veliyülaht (Baba Saad), Bağdat ve gerekse Beyrut’ da zamanın en süratli ve başarılı yarış atı olarak belirmiş, vücut güzelliği bakımından en güzel yavruları dünyaya getirmiştir. Bu ay­gırların yavruları Türkiye Arap atı ya­rışlarında en ön safta yer almışlardır

Ne kadar kıymete sahip oldukları belli olan bu aygırların mezar taşlarında yazan rakamlara dikkat edildiğinde; Türk safkan Arap atı yetiştiricili­ğine katkıları kolaylıkla değerlendiri­lebilir.

Servetin kıymetini bilenler vefa borcu olarak aygır olarak hizmet verdikleri Karacabey Harasındaki mezarda bu damızlık aygırları anıtlaştırmış­lardır. Umarız ki bu değerli damızlık atları ülkemize kazandıran, ıslah çalışmaları ile Türk Safkan Arap Atım, asalet, zarafet ve performansı ile bu güne taşıyan insanların duygu ve heyecanlarının yaşatılmasına vesile olur.

Baba Kuruş Yattı Kalkmaz

Konuyla ilgili bir hatıratı da akta­ralım. Herkesin değerini bildiği, Ba­kanlığın yakından takip ettiği “Baba Kuruş” kaybedilmiştir. Bakanlığa du­rumun bildirilmesi gerekmektedir. Olayın meydana getireceği infial ve tepki bilinmektedir.

Karacabey Harası Müdürü rahmetli Mümtaz Öngen, Baba Kuruş’un öldüğünü Bakanlığa nasıl rapor edeceğini düşünür. Sonunda çekeceği telgrafı kaleme alır;

“Baba Kuruş yattı kalkmaz, Hara Müdürü Mümtaz.”