Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Süt Pazarı Özellikleri; İspanya

 Olgunlaşmış bir pazarda büyümek için yenilikçilik şart

Her ne kadar küresel durgunluk İspanya’yı önemli ölçüde sarsmış olsa da, süt temel bir gıda maddesi olmaya devam ediyor ve tüketilen süt miktarında son bir yılda bir azalma görülmüyor. Uzun ömürlü sütün son derece güçlü bir egemenlik kurduğu bu pazarda, süt markaları şimdi yenilikçiliğe ve pazarın yeni segmentlerinde büyümeye ağırlık veriyorlar.

Zenginleştirilmiş süt, örneğin kalsiyum ve Omega 3 katkılı sütler, çocuklar için üretilen sütler ve laktozsuz süt İspanya’da çok tutuldu. Bugün zenginleştirilmiş süt satışları toplam süt satışlarında %20’lik bir paya sahip.

Ancak zenginleştirilmiş sütler sade sütten daha pahalı olduğundan ekonomik durgunluğun kısa vadede bu ürünlerin satış rakamlarını etkilemesi bekleniyor. Son bir yılda gözlemlenen satın alma eğilimleri, tüketicilerin evdeki tüketimlerinde satışları %5 oranında artmış olan sade süte yönelmeye başladığını haber veriyor. Ancak bu tercih değişiminin geçici olacağı tahmin ediliyor. Durgunluk geride bırakıldığında enginleştirilmiş süt pazarının, durgunluk öncesi seviyelerini yakalaması ve 2011 ile 2012’de %3 civarında büyümesi bekleniyor.

Ne var ki, ekonomik durgunluk koşullarında bile bazı zenginleştirilmiş süt türlerinin pazar paylarının arttığı görülüyor. Örneğin satış seviyeleri çok düşük olan çocuk sütü ve laktozsuz süt tüketiminin 2008 Temmuz-2009 Temmuz arasında %36 oranında artarak 34 milyon litreye ulaştığını görüyoruz.

Zenginleştirilmiş süt neden bu kadar tutuluyor?

1990’lardan bu yana gerek İspanyol hükümeti, gerekse yerel sağlık yetkilileri NAOS benzeri programlar aracılığıyla insan sağlığını geliştirme konusuna ağırlık vermekteler. NAOS, halkı sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve obeziteyi önleme konularında eğitim vererek toplumun sağlık düzeyini yükseltmeyi amaçlayan ulusal çaplı bir program.

NAOS ve benzeri programlar toplumun sağlıklı yaşam ve beslenme konularında bilinçlenmesine önemli katkılarda bulundu. Bazı İspanyol süt üreticileri de yeni zenginleştirilmiş ürünler geliştirmeye yönelik yatırımlar yaptılar, saygın üniversiteler ve kuruluşlarla işbirliğine giderek zenginleştirilmiş sütün önemini anlatan çalışmalar yürüttüler.

Uzun ömürlü sütün gelişimi

Uzun ömürlü ürünlerin pazar payının %98 düzeyinde olduğu İspanya’da bu ürünlerin tüketimindeki artış,1970 ve 80’lerde, toplumsal değişim, dağıtım modellerinde yapılan değişiklikler ve süt üreticilerinin az sayıda coğrafi bölgede merkezileşmesi sonucunda meydana geldi.

Kadınlar, daha çok sayılarda iş yaşamına katıldıkça market ziyaretlerine daha az zaman ayırır oldular ve İspanya’da genellikle üç günlük raf ömrü olan pastörize süt alımları da azaldı. Oysa uzun ömürlü sütün raf ömrü en az üç aydı. Bu gelişmeye paralel olarak, kadınların işgücüne katılımı arttıkça süpermarketler ve hipermarketler çoğalıp, küçük bakkal dükkanları piyasadan silinmeye başlayınca, insanlar daha seyrek ama daha büyük miktarlarda alışveriş yapmak durumunda kaldılar. Bu süreç, paketi açılıncaya kadar soğutma sistemi gerektirmeden büyük miktarlarda depolanabilen uzun ömürlü sütün işine yaradı.

Bu arada coğrafi olarak da bir yer değişimi yaşandı. 1970’e gelindiğinde, artık İspanya’nın tüm sütünün %80’i kuzeyde üretiliyor, bunun %60’ı güneyde tüketiliyordu. Bu coğrafi bölünmüşlük sütün etkin bir şekilde nakliyesine daha da önem kazandırdı ve uzun raf ömrü nedeniyle ortam sıcaklığında saklanabilen sütün ulaşımı çok daha ucuz ve kolay hale geldi.

 *Derleme;

Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
Uzman Veteriner Hekim
 
Kaynak: Tetra Pak Küresel Süt Endeksi, Sayı:2, Aralık 2009
 
Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved