Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Büyük Yanılgı veya "Farkında Olmanın Sorumluluğu"

…

Sırf dış görünüşleri birbirine benzediği için bir arada yaşamalarına izin verilen alt-türler birbirleri için son derece tehlikeli olabilirler.

Örneğin piranha ve sarı kanat denilen balıklar bir arada ancak birkaç saniye yaşayabilirler. Bir Pitbull ve fino için de ancak birkaç dakikalık bir birliktelik olabilir. Bir iguana ile timsah da oldukça benzerdir ama bir arada yaşayamazlar.

Bunların hiç biri kötü diğerleri ise iyi değildir, sadece farklıdırlar.

Benzer şekilde "bütünün farkında" olan ve olmayan insan alt-türleri de birbirleri için son derece tehlikelidir.

Aynen diğer örnekte olduğu gibi "farkında olmamak" o insan alt-türünün bir kusuru değildir, sadece özelliğidir. Farkında olmak da diğerinin bir marifeti olmayıp sadece özelliğidir.

Ama kesin olan, farkında olmayanın farkında olan için tehlike oluşturduğudur.

Bu tehlike araç kullanırken, ibadet ederken, inşaat yaparken, belediye ya da devleti yönetirken, severken, nefret ederken, ticaret yaparken, futbol oynarken, öğretmenlik ya da öğrencilik yaparken, kariyer sahibi olurken kısacası yaşamın binlerce kesitinin herhangi birisinde doğabilir.

Bu potansiyel bir risk değildir, mutlaka gerçekleşecek bir risktir. Deprem gibi de değildir. Zamanı da yerleri de bellidir.

Demokrasi tüm insan alt-türlerine değil, sadece medeni insan alt-türüne uygundur!

İşte sorun burada başlıyor.

Solon

-Atina'da demokrasi konusundaki sorunlar üzerine-ünlü ölçütünü ortaya koyuyor: demokrasi eşitler arasında mümkün olabilen bir rejimdir!

İnsanların kendi kendilerini yönetmesi esasına dayalı demokrasi kavramının temelindeki ana öğe "sorumluluk bilinci"dir. Bu bilinç yok olduğunda demokrasinin başlıca elementi olan "katılım" da ortadan kalkacaktır. Böylece gerek kararlarda gerek kararların uygulanmasında ve gerekse uygulamanın denetiminde katılım kalmayacak, gücü eline geçiren haklı da olacaktır.

"Farkında olmayan" insan alt-türü ise tanım itibariyle sorumsuzdur.

Çünkü sorumluluk farkında olmanın bir diğer ifadesidir.

O halde farkında olmayanların demokrasi ile yönetimi maddeten imkansızdır.

Durumun kendini tamir etmesi de imkansızdır. Çünkü farkında olmayan alt-türün değer ölçüleri farkında olanları tahrip edecek, onları saf dışına itecek cinstendir. Hiçbir akli, ahlaki kurala uymak sorumluluğu olmadığı için her türlü çatışmanın peşin galibi farkında olmayan alt-türüdür.

Farkında olanlar için bir nimet olan demokrasi rejimi farkında olmayanların elinde diğerlerine karşı öldürücü bir silaha dönüşmektedir.

Depremle ya da kuş gribiyle birlikte yaşamaya çalışırken, yollarda araç kullanırken, AIDS'ten korunmaya çalışırken, ibadet ederken, sorun çözerken; her zaman her yerde.

Her iki alt-tür bir şekilde birbirine karışmış ise ne olacak?

Mevcut durum tam da budur.

Bunun nasıl çözüleceğinden önce, farkında olanların bu tanı çevresinde uzlaşmaları önem taşıyor.

Ondan sonraki adım ise yaşamın çeşitli alanlarındaki doğru tavır sahiplerinin dayanışması, hatta ondan da önce birbirlerinin varlığından haberdar olmalarıdır (http://www.tinaztitiz.com/yazi.php?id=457).

Bu onlara güç verecektir.

Bu mücadelede farkında olanların en büyük üstünlüğü diğerlerinin ayırıcı özelliği olan "farkında olmamak"tır. Maalesef başkaca çözüm yolu görünmüyor.

Perşembe, Ocak 12, 2006

Tınaz TİTİZ
(Büyük Yanılgı isimli makaleden alınmıştır)

http://www.tinaztitiz.com/yazi.php?id=795

Güncel
 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved