Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

İş Yapmak, Yapıyor Görünmek, Yanlış Yapmak!

Ülkemiz uzun süredir kaos ortamı yaşıyor.

Yakın geçmişte 1980 ve sonrası IMF güdümlü, küresel tekellerin isteği doğrultusunda yürüyen makro politika, bu kaos ortamının gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu politikanın temel esaslarının başında etkin kurum ve kuruluşlar öncelikle zayıf duruma düşürülüyor, işe yaramaz hale getiriliyor. Kurumların etkinliğini kaybettirenler bu defa bu kurumların hiç bir işe yaramadığı propagandasını aşılıyor ve bu kurumları yok etmenin memlekete büyük hizmet olduğunu söylüyor! Daha sonra da kahramanca bu hizmeti yerine getirerek görüntüde memleket için gerçekte küresel patronlar için görevlerini yapıyorlar.

Bu süreci akıllıca takip edenlerin bu oyunun farkında olmaması mümkün müdür? Bu gelişmeleri alkışlayanların sesinin çok çıktığı, yanlışların kanıksandığı ve artık sıradan bir doğru olarak yorumlandığı da bir gerçektir.

Bu gelişmelerden Tarım Bakanlığı Merkez ve Taşra birimleri, Tarımsal KİT'ler paylarını fazlasıyla aldılar. Sadece bizim sektörümüzle kalmadı. Tüm stratejik kurumlar nasibini aldı, almaya da devam ediyor.

Peki sadece kamu kurumları mı nasibini aldı?

Siyasi parti yapılanmaları almadı mı?

Sivil toplum örgütleri ne hale getirildi?

Meslek örgütlerinin, sendikaların etkinliği ne oldu?

Bu gelişmelerin hiç birisi tesadüfi değildir!

O nedenle günümüzde kurumların itibarını, şahsiyetini, gücünü korumak, mensuplarının ve yöneticilerinin en öncelikli görevi ve işidir. Bunu sağlamadan kurumların iş üretebilmesi, doğru iş yapması mümkün değildir. Yapılan işler de saman alevi, sabun köpüğü gibi parlar ve kaybolur.

Mesleğimiz açısından da durum farklı değildir. Mesleği ve mensuplarını temsil eden kuruluşun yasası vardır. Yönetmeliği vardır. En yetkili organı olan Büyük Kongre Kararları vardır. Yasa ve yönetmeliklerin gereği yayınlanması gereken yönergeleri vardır.

Meslek Örgütünün yönetim organı olan Merkez Konseyi Yasa, Yönetmelik, Büyük Kongre Kararları ve yönergeler çerçevesinde görevini yerine getirir. Tüm organları, mesleki kuruluşlar ve meslek mensupları da bu çerçevede meslek örgütünün etkin olması için üzerine düşeni yapar. Gerektiğinde uyarılarda ve eleştirilerde bulunur.

Aksi tutum ve davranışların mesleğe ve ülkeye fayda sağlaması söz konusu olmaz. Ancak günübirlik hoşnutluklar, günübirlik menfaatlerle kaos ortamında günler geçer.

Bu arada kendimiz çalıp oynarken kendimizi de alkışlamayı ihmal etmeyiz.

Sonuç ortada.

Maksadımız polemik yapmak, laf olsun diye eleştirmek değildir. İfadelerimizin çok kişiyi üzeceğini de biliyoruz.Bunları ifade etmeyi hasbel kader üzerimize düşen bir sorumluluk olarak görüyoruz.
Kurumlar kimliği ile, kişiliği ile hedeflerine yönelik ilkeli hareket ettiği sürece kazanım sağlayabilir.
İş yapılan yerde hatalar mutlaka olur. Bunları önemsemiyoruz. Ancak kimlik, kişilik ve ilkelerin çiğnetilmesine ve çiğnenmesine seyirci kalmayı doğru bulmuyoruz.

Yanlışları alkışlamak ise yanlış yapmaktan daha tehlikelidir. Bu alkışlara kanmak ise çok daha vahimdir.
Her veteriner hekim, başkalarını bahane etmeden bulunduğu konumun gereğini yerine getirse problem kalmaz.

Günümüzün yaygın hastalığı iş yapıyor görünmektir. İş yapmamaktan da kötüdür. Çünkü umut ve heyecanı yok eder.

İş yapmaya kalkmadan önce kurumsal kimliğimizi öğrenelim ve koruyalım, kişilikli ve ilkeli hareket tarzını benimseyelim.

Aksi halde yaptığımız; iş değildir, yapıyor görünmek veya yanlış yapmaktır. Kimseye yarar sağlamaz.

Daha kaliteli bir gelecek dileğiyle...24.04.2008

Dr. Mustafa ALTUNTAŞ

 

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved