Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Kaliteye Dair

“Güçlü olan  zayıf yanını   herkesten  iyi bilendir.
Daha güçlü ise zayıf yanına hükmedebilendir."
Çin atasözü

            Önce kalite ,  hep kalite , her şeyde kalite, amacımız kalite , herkesin işi kalite  ve tabi ki  kalitesizlik gibi sözcüklerle hepimiz sıkça karşılaşırız. Üzerinde çok şeyler söylenip  yazılan ve tüm insanların ihtiyacı olduğu için her zaman hedef haline getirilmesi gereken  kalite konusunda biraz yoğunlaşmaya ne dersiniz?  Tüm insanların ihtiyacı diyorum çünkü, insanoğlu var olduğu günden bugüne kadar kalite ile kalitesizlik arasında uzun bir yolculuk yapmış, bundan sonra da bu yolculuğa devam edecektir. Kalite ile huzuru, barışı, başarıyı ve mükemmelliği yakalayabilmiştir.

             Kalite; Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesidir. Zayıf, iyi ve mükemmel gibi sıfatlarla kullanılmaktadır.

            Müşteri ve tüketiciler için ürün ve hizmetin benzerler arasında  üstün niteliklerinin farkı olarak tanımlanabilir.

Sözlüklerde, bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, mükemmellik ve üstünlük derecesi olarak geçer.

Halk dilinde üstünlüğü ve iyiliği belirtir.

            Kaliteli üretim, kaliteli yönetim, toptan kalite yönetimi ve kaliteli insan sözcüklerinde kalite istenilen, beğenilen ve hedeflenendir.

            Kalite kavramı bir hayat tarzını göstermektedir. Bu bir  kuruluşun  iş hayatı için de böyledir, bir insanın hayatı için de böyledir. İş hayatında işini düzgün yapmanın adı kaliteli iş yapmaktır. Kişinin hayatı düzgün yaşamasının anlamı da kaliteli yaşamaktır. İşi düzgün yapmanın yolu da  işin her safhasında belirlenmiş kalite standartlarına uygun yapılmasından geçer.

            Eğitimcilerin, yöneticilerin, kurum ve kuruluşların çağımızda ki misyonları kaliteyi  yakalamak ve kalite yolculuğunda öncü olabilmektir.

             Aşağıdaki satırlarda kalitenin asıl muhatabı olan insan boyutu ele alınmaya çalışılmıştır.

            Her şeyde kalite önemli ancak insanda daha önemlidir. Çünkü kalite kavramının özünde insan bulunur. Bu insanların hem fert olarak kaliteli yaşamı hedeflemeleri hem de kaliteli kurumların ve kaliteli toplumların oluşumunda etkili bir rol almaları demektir. Şüphesiz kalite yolculuğu bir defa yapılıp biten bir iş değildir, bir yaşam biçimi ve sürekli bir mükemmellik arayışıdır. Kalite ile iyi bir gelecek hazırlanabilir. Çünkü bilinmelidir ki geleceğe hazır olmayanlar gelecekten kaçamayacaklardır. Ülkesel ve evrensel boyutta dünya gerçeklerini görerek varlığını devam ettirmek ve rekabet edebilmenin şartı, kaliteden,örnek modeller  oluşturabilmekten, üretim ve hizmet kuruluşlarının tüm fonksiyonlarında gelişmeyi sağlayan toptan kalite yönetimini başarabilmekten geçmektedir. Başaramayanlar  geri kalmaktan ya da yok olmaktan kurtulamayacaklardır.

            En önemli yatırım insana ya da insana yatırım hiçbir surette ihmal edilemez  cümleleri ile konunun ne kadar önemli olduğu vurgulamaktadır. İnsana yapılan yatırım günümüzde ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin bir göstergesi olarak da kabul edilmekte olup gelişmenin asıl dinamiğinin temelinde kalite olduğu apaçık görülmektedir.

            Geleceğin şekillenmesi kalite ile orantılı olacaktır. Öncü olmayan kişi en iyi ihtimalle izleyici olmaya mahkumdur, fazla geciken için bu ihtimal bile kalmaz. Geçmişi değiştirmeyiz ama geleceği kazanabilir veya kaybederiz. Öyle ise kalite herkesin işi olmalıdır.

            Kalite bir standart değil , bir felsefe olmalıdır. Hiçbir zaman unutulmaması gereken husus başarıya giden yolun zihinlerdeki sınırları aşmaktan geçtiğidir. Bir düşünürün “Evrende geliştirebileceğinizden emin olabileceğiniz tek bir nokta vardır, kendiniz” sözüne uygun yol almaktır. Kalite yolculuğunun son durağı yoktur.

            Kalite; Bilgidir, sevgidir, öze bağlılıktır, samimiyettir, ümittir, ahde vefadır, paylaşmaktır, sorumluluktur, yeri geldiğinde tepkidir, diğergamlıktır ve çok çalışmaktır.

            Kalite Allah’a (c.c)  olan kulluğun gereğidir. Sadece maddi olarak değil manevi değerler yönü ile de dikkate alınmalıdır. Yüce yaradan insanlığa kaliteyi emretmiştir ve insan yaratılışından bugüne çıktığı yolculukta her zaman kalite kazanmış, kalite ile başarmıştır. Kalitesizlik ise toplumları idealizmden  uzaklaştırmış,  erozyonun, sefaletin, başarısızlığın, geri kalmışlığın, vahşetin, çöküntünün ve kaosun sebebi olmuştur. Her fert ve yönetim kalite ihtilalini yapabilmeli, insanlık değerleri adına kalite savaşını kazanmalıdır. Tarih boyu milletlerin başarılarında kalite esas belirleyici unsur olmuştur ve bütün silahları yenmiştir. Malazgirt’te, İstanbul’un fethinde, Çanakkale’de ve İzmir’ de tecelli eden ruh zaferi kaçınılmaz  yapmıştır.

             İnsanlık tarihi kaliteyi kaybeden güçlü yönetimlerin, büyük imparatorlukların yıkılışlarına ve acı sonlarına şahit değil mi? Dünyada yaşanan terör, cinayet, saldırı ve zulümler kalite savaşında kaybedildiğinin bir göstergesi değil mi? Bir tarafta küresel kapitalistler  diğer tarafta onlar için üreten, onlara pazar olanlar, sömürülenler ve öldürülenler niye vardır? Neden dünyaya efendiler ve köleler anlayışı hakim kılınmak isteniyor. İnsanlığın içine sürüklendiği vahşi girdaptan kurtulabilmesinin sihiri kalitedir, yaradana kul olmayı başarabilmektir.

            Genel bir girişten sonra; Bugün ülkemizde yeni çağ anlayışının hayata geçirilebilmesi için milli, bölgesel ve küresel sacayakları üzerinde yükselen gelişmiş bir sorumluluk ahlakının varlığına duyulan ihtiyaç kendini şiddetle hissettirmektedir. Dünya dünkü dünya değildir. Baş döndürücü gelişme ve değişmeler, acımasız bir rekabet ve tahakküm etkinliğini gittikçe artırmakta bu da belli standartları yakalayamayan ülkelerin güç rüzgarları karşısında ayakta kalmayı başarabilmelerini kaçınılmaz hale getirmektedir.

            Ülkemizde yaşanan çeşitli sorunların temel dinamiklerinden birisi belki de en önemlisi kalitesizliktir.  Türk Milleti’nin  dünya milletler  ailesi içerisinde hakettiği yerde olabilmesinin şartı; Milli ve manevi değerlerle mücehhez, bilişim  çağının gereklerini yerine getirebilen aktif, profesyonel ve gelecek ile ilgili öngörüler ortaya koyarak planlayabilen kaliteli insanlara olan ihtiyaçtır.  

            Vahşi küresel emperyalizme ve hegemon güçlere karşı  Büyük Türk Milleti tarihi misyonu ile  dün başardığını yine başarabilecektir. Bu amaçla yukarıda belirtilmeye çalışılan kalite ile ilgili hususlar hayati öneme haizdir. “Kabul etmediğiniz sürece yenilmezsiniz, bu yüzden kabul etmeyiniz” sözü çıkış noktası olmalıdır. Dünyada olup biteni milletimiz ve tüm insanlık açısından iyi gören gözler ve son hücresine kadar mücadele edecek beyinlerle her türlü zorluğun üstesinden gelinecektir.

            İdealizm kalite ile mümkündür ya da kaliteli insan idealistir.Şartlara göre hazırlıklı olmak, konjonktürden  etkilenmemek, sorumluluğu unutmadan gereklerini yerine getirmek, paylaşılmamak için paylaşmayı başarmak, safları sıklaştırmak, birlik ve beraberlikten taviz vermemek kazanmayı sağlayacaktır. “Küçük olsun benim olsun” mantığı kaybetmeye mahkumdur. İstiklali kurtarmak için istikbale talip olanların idealizmi göz ardı etmek ya da ondan  taviz vermek gibi bir hakları yoktur.  

            Arzulanan  kalite ile zor  yenilir, konjonktüre bağlı kısıtlama ya da duraklamaların önüne geçilir .Bugün yaşanan süreci kalitenin testi anlamında değerlendirmek yanlış olmazsa  gerek. Tecrübeler bazen acı da  olsa gereklidir. Hani bir söz vardır “ Dost dediğin zor günde belli olur” diye .Zor zamanlar kaliteli insanlardan  hiçbir parça koparamaz.

            “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” sözü konumuzu ne güzel  tarif ediyor.

            Başarmak mı istiyorsunuz anahtarınız kalite olsun. 

Ali EROĞLU  

Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 2004-(1-2)

 

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved