Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

"Çiftlikten Rafa Gıda Güvenliği" 

Büyük Marketlerin Tedarikçi Değerlendirme Sürecindeki Eksiklikler ve Çağdaş Çözüm Yolları

 Günümüzde sağlıklı gıda tüketimi "çiftlikten sofraya gıda güvenliği" olarak ifade ediliyor. Bu yaklaşım sağlıklı gıda tüketebilmek için gıda zincirinin tüm aşamalarında belirli şartların sağlanmasını gerekli kılıyor. Bu aşamalar ürün üreticileri, yem üreticileri, birincil gıda üreticileri, gıda üreticileri, ikincil gıda üreticileri, toptancılar, perakendeciler, gıda servis operatörleri, hazır yemek firmaları v.b.   sürecinin tamamını içerir.  Sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak ancak gıda zincirinin tamamına hâkim olunması ve gerekli şartları sağlanmasıyla mümkün olabilecektir. Bu şartların sağlandığının teyidi akreditasyon kapsamındaki faaliyetlerle ispatlanır. Çünkü tüm dünyada akreditasyon yetkinlik ve güvenilirlikle eş anlamlı algılanır ve yeterlilik kriteri bu açıdan değerlendirilir.

Marketlerin Tedarikçi Değerlendirmeleri Ve Etkin Tedarikçi Değerlendirme Sürecindeki Eksiklikler 

Akreditasyon bir kuruluşun faaliyetlerinin uluslararası izleme zincirine dâhil olması ve değerlendirmelerinin uluslararası geçerliliği olması anlamına gelir. Akredite olmak bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir faaliyet için ilgili standarda göre denetlenmek ve onaylanmayı gerektirir. Örneğin bir laboratuar iseniz 17025 standardına göre, muayene kuruluşu iseniz 17020 standardına, sistem belgelendirme kuruluşu iseniz 17021 standardına göre denetlenir ve başarılı olursanız akredite edilirsiniz. Akredite kuruluştan hizmet satın alınırken dikkat edilmesi geren konu alınan hizmetin akredite kapsamında olup olmadığının sorgulanmasıdır. Akredite bir kuruluş akredite olmadığı konularda da yasal bağlayıcılık yoksa hizmet verebilir. Ancak verilen bu hizmet akreditasyon kapsamında olmadığı için uluslararası geçerliliği olan sertifika veya raporlar ile sonuçlanmadığı bilinmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta akredite olduğu bilenen firmadan alınan hizmetin akreditasyon kapsamında olup olmadığı ile ilgilidir.  

"Çiftlikten Rafa Gıda Güvenliği" 

"Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği" sağlanması yukarıda da bahsedildiği gibi gıda zincirindeki tüm aşamalarda gerekli şartların sağlanmasını içerir. Bu şartların sağlanması da tüm sürecin etkin bir şekilde denetlenmesini gerekli kılar. Bir sürecin etkin denetlenmesi ise ihtiyaç duyulan noktalarda uygun standartlara göre akredite denetimler ile mümkündür.  

Etkin bir tedarikçi değerlendirme ürün üreticileri, birincil gıda üreticileri, gıda üreticileri, ikincil gıda üreticileri v.b tüm gıda zinciri sürecinin kontrollerinin akredite kuruluşlar tarafından denetlenmesi ile mümkündür. Çiftlikten market raflarına ulaşana kadar geçen süreç farklı kapsamda akreditasyon kontrollerine ihtiyaç duyabilir. Örneğin bir meyve ve sebze ürünü ürecisini İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına ihtiyaç duyması ve bu sertifikasyon kuruluşunun kontrolüne tabii tutulması tutarlı iken, ürünlerin üretildikleri andan itibaren, depolandığı, ikincil üretim aşamaları, işlenme aşamaları, sevkiyat aşamaları v.b. tamamen farklı akreditasyon kapsamındaki kontroller gerektirir.

Etkin Bir Tedarikçi Denetimi, Raflara Konulan Gıdaların  Ürün Üreticilerinden Markette Gelişine Kadarki Sürecin Akreditasyon Kapsamında Denetlenmesi İle Mümkündür.

 Bu sürecin tamamının akreditasyon kapsamındaki denetimlerle yürütülmesiyle etkin bir kalite kontrolden bahsetmek mümkündür. Son dönemde özellikle medyada ilgiyle takip ettiğimiz iyi tarım uygulamaları sertifikalı firmaların tercih edilmesi ilk aşama olan ürün üreticilerinin kontrolünü sağlar. Ancak bu durum birincil aşama denilen bu aşamadan marketteki raflara gelene kadarki çok daha geniş sürecin akreditasyon kapsamındaki kontrole dahil olduğunu göstermez. Tüm dünyada akreditasyon yetkinlik ve güvenilirlikle eş anlamlı algılanır ve yeterlilik kriteri bu açıdan değerlendirilir. Dolayısıyla tedarikçi denetimlerinin eksiksiz ve etkin olarak gerçekleştirilmesi yukarıda bahsedilen aşamaların denetiminin de akredite bir denetim kuruluşu tarafından yürütülmesiyle mümkündür. Çiftlikten rafa kadar olan sürecin tüm aşamalarının akredite denetimleri ancak Muayene Kuruluşları tarafından gerçekleştirilebilirler. Muayene kuruluşu bu aşamaların kontrolü için akredite olmuş kuruluşlardır.

Farklı hizmet ve faaliyetler için akredite olmuş kuruluşlar (Sistem Belgelendirme, Ürün Belgelendirme, CE İşareti Denetimi ve Laboratuar Hizmetleri gibi alanlarda akredite olan kuruluşlar) bu sürecin yetkili muayene kuruluşu değildir. Çiftlikten rafa kadar olan sürecin bu tarz firmalar tarafından denetimi akredite olmayan, dolayısıyla uluslararası geçerliliği olmayan raporlar ile sonuçlanır. Örneğin ne ISO 9001 ve ISO 22000 standartları için akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşunun ne de ISO 17025 standardı için akredite olmuş bir laboratuarın yaptığı hijyen ve sanitasyon denetimlerinin raporları akreditedir. Bu denetimler 17020 standardı için akredite bir muayene kuruluşunun faaliyet konusudur. Bundan dolayı bu süreçte, sadece 17020 standardı için akredite olmuş bir muayene kuruluşunun denetim raporları uluslararası geçerliliğe sahiptir.    

Özet

Büyük marketlerin "çiftlikten rafa gıda güvenliği" hedefi için tüm aşamaların kontrolleri akredite firmaların denetimi ile sağlanmalıdır. Bu süreçlerin en geniş alanını oluşturan ürün üreticilerinden markette raflara gelene kadarki süreçlerin kontrolleri ancak bir Muayene Kuruluşu tarafından yürütülen denetimlerle etkin olarak sağlanabilir. Bu sürecin akreditasyon kapsamında değerlendirilmesi, değerlendirilme sonuçlarının uluslararası geçerliliği olan izleme zincirine entegre olması 17020 Muayene Kuruluşları tarafından sağlanabilir. 11.08.2011

Gökhan ŞİMŞEK
Veteriner Hekim
Bas Denetçi
 
Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved