Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Sorumlu Yöneticilik; Sağlıklı Gıdanın Düşmanıdır!

Sorumlu Yöneticilik;Gıda güvenliği ve Halk Sağlığının Düşmanıdır!Diploma Pazarıdır!

“Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Tasarısı” TBMM Tarım Komisyonunda kabul edildi. Tasarıda küçük gıda işletmelerinde sorumlu yönetici çalıştırma zorunluluğu kaldırıldı. Buna bazı meslek örgütleri ve tüketici dernekleri tepki koydular.

Sorumlu yöneticilik adı altında, gıda üreten patronların sorumluluğunu hafifletmek, sağlıksız gıda üretimine imkan sağlamak, işsiz insanların sırtından oluşturulan sömürü ile halkın sağlığını tehdit eden ve dünyada yeri olmayan yapı insanımıza 15 yıldır yutturulmuştur.

Patronun emrinde, patrondan maaş alan, işini sürdürebilmesi, patronun iki dudağı arasında olan bir kişi, meslek unvanı ne olursa olsun, patronun malını denetleyebilir mi? Patronun malına bozuk diyebilir mi? Sağlıksız şartlarda üretildi, sağlıksız ürün diyebilir mi? Tabii ki, ne ülkemizde, ne de Dünyanın hiç bir yerinde diyemez. Dünyada da böyle bir şey kabul görmez.

Türkiye'de neden önemli kılınıyor;

  1. Patronların ürettiği sağlıksız gıdaya, hasbelkader bir olay olursa günah keçisi hazır oluyor,

  2. Meslek odalarının en önemli rant kaynağıdır. Sorumlu yöneticilik yapabilmek için bir anlamda Meslek Odasına ödeme yapmak gerekiyor. Bu ödeme normal üyelik ödentisi değildir,

  3. Halkı aldatmanın en ucuz ve güzel yollarından birisidir! Halk gerçekten gıdanın gerekli kontroller altında üretildiğini zannetmektedir,

  4. Diploma pazarıdır. Sorumlu yönetici olarak görülen kişilerin işletmeye uğramasına bile gerek yoktur.(Patron ya uğramasını istemez, ya da başka işler yaptırır). Diplomasının olması yeterlidir. 10 kuruş ücret muhasebeleşir, diploma karşılığı 3 kuruş ödenir. Patron her yönüyle karlı, devlet ve vatandaş aldatılır, diploma sahipleri diplomalarını kiralarken şahsiyetleri de kiralanmış olur. Diplomalı insanlar istihdam edilmiş görülür.

Böylece çarkın içindeki herkes memnundur. Ama tüketicinin hakkını korumak görevini üstlenmiş olan Dernek yöneticilerinin "bu sahte cennet"teki misyonunu anlamak mümkün değildir.

Sorumlu yöneticiliğin sadece küçük değil, tüm gıda işletmelerinden kaldırılması gerekir. Gıda güvenliğinin, halk sağlığının ve ilgili meslek mensuplarının şahsiyetinin korunması için bu şarttır.

Nasıl olmalı?

AB' de 2006 yılında yürürlüğe giren Yeni Hijyen Paketine göre;

  1. Gıda güvenliği ve gıda denetimi devletin temel görevlerindendir. Devletin resmi yetkili görevlilerince her kademede, gıda zincirinin her halkasında gıdalar denetlenir,

  2. Gıdanın sağlıklı ve güvenli üretilmesinden, gıdayı üreten patron sorumludur.

Olması gereken budur.

Gereği gibi denetim olunca, gıda sağlıklı üretilmek zorundadır. Sağlıklı üretim yapabilmek için patron, konuyla ilgili meslek mensuplarını yeterince ve gereğince çalıştırmak zorundadır.

Denetim olunca sorumlu yönetici sayısından çok daha fazla eleman istihdam edilmiş olacak, hem de gerçekten çalışacaklardır. Diplomaları satılmamış olacak, hizmetleri değer ve şahsiyet kazanacaktır.

İşin doğru, olması gereken şekli budur.

Meslek Örgütleri, meslek mensupları başta olmak üzere bilhassa tüketici örgütleri yanlışa aracı olmamalı, değerli kamuoyu oluşturucular da bu sahte güvenlik düzenine alet olmamalıdır.

Hükümet ve parlamento inisiyatifini doğru kullanmalı, gıdaların resmi denetiminin tüm şartları gecikilmeden yerine getirilmelidir.

“PATRONUN EKMEĞİNİ YİYEN, PATRONUN MALINI DENETLEYEMEZ, ANCAK YANLIŞLARINA KILIF BULUR.”

Gıda güvenliği, halkın can güvenliği demektir.

13.4.2010
 

Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
Uzman Veteriner Hekim
www.turkvet.biz

 

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved