Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Hayvan Refahı

Prof. Dr.Metin Petek

 Hayvansal üretimde birim alanda en yüksek ekonomik verimliği elde etme başlıca amaç iken son yıllarda çiftlikten sofraya güvenli gıda üretimi, çevre, hayvan refahı ve davranışları gibi konular üzerinde artan tüketici talepleri ve hassasiyetleri hayvansal üretimde yeni/alternatif bakım-yönetim uygulamalarını gündeme getirmiştir. Bundan böyle biyogüvenlik/HACCP güvenli gıda üretimi ilkeleri yanında, çevrenin korunması, hayvan refahının geliştirilmesi gibi konular yoğun hayvansal üretimin ayrılmaz bir parçası olacaktır.

Çevresel etkilere karşı hayvanlarda korku, hastalık düzeyinde artış gibi tepkisel reaksiyonlar olarak tanımlanan hayvan refahı (Broom 1996) çiftlik hayvanları için kendilerine sağlanan barındırma ve bakım-yönetim faktörlerine karşı gösterilen tepkisel reaksiyonlar ya da yaşam kalitesi olarak tanımlanabilir (Puppe 1996).

Çiftlik hayvanlarına sağlanan bakım ve yönetim sistemleri ile hayvan refahı ve sağlığı arasında oldukça yakın bir ilişki bulunmaktadır (Dawkins 2004).  Hayvanlar kendilerine sağlanan çevresel koşullara karşı tepkilerini büyüme ve ölüm oranında gerileme ya da artış, birbirlerini gagalama, çırpınma, ayak problemleri görülme sıklığında artma ya da azalma v.b şeklinde gösterirler (Appleby ve ark. 2003). Hayvanlarda refah düzeyi canlı ağırlık kazancı, ölüm oranı, davranışsal gözlemler, hayvan sağlığı ve fizyolojik parametreler incelenerek bilimsel olarak ölçülebilir (EU-report 2000; De Jong 2002, Hocking 2004, Debut 2005).

Hayvan refahı tartışmalarının başlaması ile entansif üretimde geleneksel bakım ve yönetim sistemlerinin hayvan sağlığı, davranışları ve refahı üzerine etkilerinin incelenmesi gündeme gelmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Dünya genelinde çiftlik hayvanları üzerinde hayvan refahı ile ilgili yasal düzenlemeler daha çok yumurtacı tavuklar, sığır (buzağı) ve domuz üzerinde yoğunlaşmış olup, 2012 yılı  başından itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde kafes sisteminde yumurtacı tavukların bakımı yasaklanacaktır. Broyler yetiştiriciliği ile ilgili  yasal düzenlemeler henüz yeni geliştirilmekte olup, en önemli düzenleme birim alandaki hayvan yoğunluğu ile ilgilidir.  (EU Council Directive 1999; Petek 2000; EU Commission Directive 2002; Petek 2004; Aerts ve ark. 2004,EU-Press Releases, 2005).

Başta İngiltere, Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkelerinde hayvan refahı konusunda büyük bir tüketici hassasiyeti mevcut olup, yakın bir gelecekte tıpkı organik üretimde olduğu gibi etiket üzerinde logo uygulaması ile hayvan refahı ilkelerine uygun üretilen ürünlerde pazarlama aşamasında bir farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda bu ürünler daha yüksek fiyatlar ile pazarlanarak ekonomik yönden de bir avantaj sağlamaktadır.

Türkiye’ de çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinde hayvan refahı genelde gönüllülük esasına göre uygulanmakta olup, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda bu düzenlemeleri uygulamak zorunluluk haline gelecektir. Ancak Avrupa Birliği üyeliğini beklemeden bu ülkelere ihracat yapmayı düşünen üreticiler için çok yakın gelecekte hayvan refahı ile ilgili düzenlemeleri uygulamak mutlaka gerekecektir. Çünkü Avrupa Birliği ithalat yapacağı ülkelerde hayvan refahı ile ilgili düzenlemelerin uygulanmasını bir ön koşul olarak talep etmeyi planlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında hem genel anlamı ile hayvan refahını geliştirmek, hem de ihracat açısından hayvansal üretimde barınaktan kesime kadar hayvan refahının istenilen standartlarda olması, yetersiz ise geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Kaynak:http://www20.uludag.edu.tr/~petek/animal%20welfare%20and%20behaviour.doc

 
Güncel
 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved