Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar
 
Hayvancılığımızın Bugünü nasıldır?
Yarını nasıl Olmalıdır?1965

Balıkesir Senatörü ve Türk Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı Veteriner Hekim Hasan Ali TÜRKER imzasıyla yayınlanan "Hayvancılığımızın Bugünü Nasıldır? Yarını Nasıl Olmalıdır?" isimli broşür elektronik ortama aktarılarak meslek mensuplarının bilgisine ve istifadesine sunulmuştur.

Saygın bir meslek mensubumuz, mesleki örgüt yöneticimiz ve siyaset adamı olan meslektaşımızın imzasıyla 1965 yılında yayınlanan broşür, sektörle ilgili mesleki değerlendirmeyi ortaya koyması açısından önemli görülmüştür.

Hazırlandığı 45 yıl öncesinden bu güne gelen problemler, hedefler, beklentiler iyi değerlendirilerek, bu sürecin artılarıyla, eksileriyle icmalinin hesaplanması gerektiği düşüncesindeyiz.

En basit örneği ile, o gün için Avrupa'nın hayvansal ürün açığı varken, bizim üretimimize hazır pazar olarak bakılırken, hayvansal üründe Avrupa'nın pazarı haline nasıl geldiğimiz iyi sorgulanmalıdır!

Sektör ve meslek politikaları ile ilgili her veteriner hekimin okumasının faydalı olacağı değerlendirmesi ile bilginize sunulmuştur.

Broşür için tıklayınız;"Hayvancılığımızın Bugünü Nasıldır? Yarını Nasıl Olmalıdır?"

Dr. Mustafa ALTUNTAŞ
Uzman Veteriner Hekim
 
Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved