Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Hayvansal Üretim İstatistikleri, 2012

Büyükbaş hayvan sayısı 14 milyon adet oldu

Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %12,3 artarken küçükbaş hayvan sayısı ise %10,7 arttı. Yıl sonu itibariyle sığır sayısı 13 milyon 915 bin baş, koyun sayısı 27 milyon 425 bin baş, keçi sayısı ise 8 milyon 357 bin baş olarak gerçekleşti.

Hayvan Sayıları, 2011-2012

Toplam süt üretimi 2012 yılında bir önceki yıla göre %15,6 arttı

Toplam süt üretimi 2012 yılında 17 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu miktarın %91,82‘sini inek sütü, %5,79’unu koyun sütü ,%2,12’sini keçi sütü ve %0,27’sini ise manda sütü oluşturmakta.

Yapağı, kıl ve tiftik üretimi artarken, bal, balmumu ve yaş ipek kozası üretimi azaldı

Bir önceki yıla göre yapağı üretimi %9,9, kıl üretimi %16,6 ve tiftik üretimi ise %2,7 arttı.

Bal üretimi 2012 yılında bir önceki yıla göre %5,4 azalarak 89 162 ton, balmumu üretimi ise %0,3 azalarak 4 222 ton oldu.

İpekböcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı 2012 yılında 2011 yılına göre %15,9 arttı ve 342 oldu. İpekböcekçiliğiyle uğraşan aile sayısı da %1,9 oranında azalarak 2 572 oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre %4 azalarak 5 576 adet, yaş ipek kozası bir önceki yıla göre %11,2 azalarak 134 ton olarak gerçekleşti. 

Toplam kümes hayvanı sayısı bir önceki yıla göre %6,6 arttı

Yıl sonu itibariyle et tavuğu sayısı %6,4 artışla 169 milyon adet ve yumurta tavuğu sayısı ise %7,2 artışla 85 milyon adet olurken hindi sayısı ise %7,7 artışla 2,8 milyon adet oldu. Ördek ve kaz sayılarında 2011 yılına göre azalış görüldü. Ördekteki azalış %6,7 olarak kazdaki azalış ise %0,5 olarak gerçekleşti.

TUİK Haber Bülteni,Sayı:13512, 22 Mayıs 2013,

 

Canlı Hayvan, Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri, 2011

Yerli sığır fiyatı bir önceki yıla göre %14,2 artarak 2580 TL olurken, kültür sığır fiyatı %18,6 artışla 4614 TL oldu

Kültür dana fiyatı 2011 yılında bir önceki yıla göre %16,6 oranında artışla 2260 TL ve yerli dana fiyatı %46,6 artarak 1680 TL olarak gerçekleşdi.

Koyun ve keçi fiyatlarına bakıldığında, 2011 yılında bir önceki yıla göre merinos koyun fiyatında %25,9 yerli koyun fiyatında %20,3, tiftik keçisi fiyatında %30,4 ve kıl keçisi fiyatında %22,3 artış görüldü.

Kümes hayvanlarından et tavuğu fiyatı 2011 yılında bir önceki yıla göre %16,6 oranında artarak 12,9 TL ve yumurta tavuğu fiyatı %2,7 oranında artarak 10,2 TL oldu. 
İnek sütü fiyatı bir önceki yıla göre %12,4 oranında azaldı

İnek sütü fiyatı 2011 yılında bir önceki yıla göre %12,4 oranında azalış göstererek 0,8 TL, koyun sütü fiyatı ise %7,8 oranında artarak 1,4 TL oldu.

Kırmızı et fiyatlarına bakıldığında, sığır eti %0,7 artarak 18,5 TL, koyun eti ise %7,5 artarak 20,4 TL olarak işlem gördü.

Beyaz et fiyatlarında ise, tavuk eti fiyatı %9,9 artarak 5,4 TL ve hindi eti fiyatı %23,7 artarak 8,8 TL oldu.

Canlı hayvan değeri bir önceki yıla göre %28,2 arttı

Canlı hayvan değeri 2011 yılında 60,1 milyar TL oldu. Büyükbaş hayvanların değeri bir önceki yıla göre % 28,2 artarak 41,2 milyar TL, küçükbaş hayvanların değeri %32,7 artarak 15,6 milyar TL ve kümes hayvanlarının değeri %11,5 artarak 3,0 milyar TL oldu.

Hayvansal ürün üretim değeri 2011 yılında 42,6 milyar TL oldu

Hayvansal ürün üretim değeri 2011 yılında %11,7 artarak 42,6 milyar TL oldu. Süt üretim değeri 13,8 milyar TL, beyaz et üretim değeri 8,7 milyar TL, bal üretim değeri 1,7 milyar TL, yumurta üretim değeri 3,4 milyar TL ve kırmızı et üretim değeri 14,6 milyar TL oldu.

Canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatlarının derlenme ve hesaplama yöntemi

Çiftçinin eline geçen fiyatlar, çiftçinin ürettiği veya yetiştirdiği ürünleri aracı kullanmadan toptan veya perakende satması ile oluşan birim fiyatlardır. Üretim değeri ise üretim miktarı ile birim fiyatın çarpılmasından elde edilen değerdir.

2010 yılı öncesi tavuk yumurtası ve tavuk eti üretim değeri hesabında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) vasıtasıyla İVA (İstatistiki Veri Ağı) sistemi aracılığıyla derlenen miktarlar kullanılırken, 2010 yılı ve sonrası üretim hesabında ise tavuk yumurtası ve tavuk eti üretim miktarlarını tespit etmek üzere köy tavukçuluğu kapsam dışında bırakılarak NACE Rev.2’ye göre 01.47 ve 10.12 başlığı altında faaliyet gösteren işletmelerden derlenen miktarlar kullanılmıştır.

2010 yılı öncesi deri ve kırmızı et üretim değeri hesabında mezbahane kesimleri ve derisi THK’na verilen kurban bayramı kesimlerinden elde edilen üretim miktarı kullanılırken, 2010 yılı ve sonrası üretim değeri hesabında, hayvansal ürünleri girdi olarak kullanan sanayinin NACE Rev.2’ye göre 10.11 ve 15.11 başlığı altında faaliyet gösteren işletmelerden elde edilen derilerden hesaplanan et miktarları kullanılmıştır.

Çiftçinin eline geçen canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları, GTHB, il ve ilçe teşkilatı ile aylık olarak İstatistik Bilgi Sistemi (İBS) aracılığıyla derlenmektedir. İBS, GTHB ve TÜİK ortak çalışması olup, GTHB internet sitesi aracılığı ile işleyen bir veri derleme sistemidir. Sisteme GTHB il ve ilçe teşkilatlarındaki ziraat mühendisi, veteriner hekim veya teknisyenler tarafından veri girişi yapılmaktadır. Türkiye fiyatları hesaplanırken ticaret borsalarında işlem gören ürünlerin fiyatları da kullanılmaktadır. Bu haber bülteni ile 2011 yılı geçici tarımsal fiyat ve değerler, ürünlerin kesinleşmiş fiyat ve değerlerinin yayımlanacağı ‘‘Tarım İstatistikleri Özeti’’ yayınından önce duyurulmuş olmaktadır.

Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin il fiyatları hesaplanırken, öncelikle o ilin ilçelerinden derlenen fiyatların pazarlama kanalları itibarıyle aritmetik ortalaması alınır. İlçe fiyatı o ilin ürün ilçe ağırlıkları ile çarpılarak il fiyatı bulunur. Bu işlem her ay ve her il için ayrı ayrı yapılmaktadır. Bu hesaplama yapılırken, ilgili ürün için herhangi bir ayda ilçe fiyatı oluşmamış ise o ilçenin ağırlığı ilgili ay için dikkate alınmadan, fiyatı oluşan diğer ilçelerin üretim ağırlıkları yeniden hesaplanmaktadır. İl fiyatları ile il üretim ağırlığı çarpılarak ağırlıklı Türkiye fiyatı oluşturulur. Hesaplama yapılan üründe, herhangi bir ayda il fiyatı oluşmamış ise, ilçede olduğu gibi bu ilin ilgili aydaki ağırlığı dikkate alınmadan fiyatı oluşan illerin ağırlığı yeniden hesaplanmakta ve bu ağırlıklarla ağırlıklı Türkiye fiyatı elde edilmektedir. Üretimi olan fakat iç tüketim olarak kullanılan veya ekonomik değeri olmayan ürünlerin fiyat ve değerleri hesaplanmamaktadır.

TUİK Haber Bülteni, Sayı:10843,15/06/2012

Hayvansal Üretim İstatistikleri, 2011

Hayvansal Üretim İstatistikleri, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvan sayıları, süt, yapağı, kıl, tiftik üretimi ve arıcılıkla ilgili bilgileri kapsamakta olup, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı vasıtasıyla ilçe detayında İVA (İstatistiki Veri Ağı) sistemi aracılığıyla derlenmektedir. İVA, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde kurulmuş bir veri giriş sistemi olup, bu sisteme veriler elektronik ortamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe teşkilatlarındaki ziraat mühendisleri, veteriner hekimler veya teknisyenler tarafından girilmektedir. Süt, yapağı, kıl ve tiftik üretim miktarları türev değişkenler olup, IVA üzerinden derlenen verilerden uluslararası metodolojiler çercevesinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanmaktadır. İpekböcekçiliği ile ilgili veriler ise Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nden (KOZABİRLİK) derlenmektedir.

Canlı hayvan sayılarına  ait veriler  31  Aralık  2011 itibariyle  olup hayvansal ürünlere  ait veriler ise Ocak-Aralık 2011 içindeki toplam üretimi kapsamaktadır.

2011 yılında bir önceki yıla göre büyükbaş hayvan sayısı %9, küçükbaş hayvan sayısı %10 oranında artış göstermiştir.

2011 yılı   sonu  itibariyle toplam büyükbaş   hayvan  sayısı  bir  önceki  yıla  göre  %9  artış göstererek 12 483 969 baş olarak gerçekleşmiştir. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı %8,9 artarak 12 386 337 baş olmuştur.  Koyun sayısı  2011 yılı  sonu  itibariyle  bir önceki  yıla  göre  %8,4  artarak 25 031 565 baş, keçi sayısı ise %15,6 artarak 7 277 953 baş olmuştur.


Toplam kümes hayvanları sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre %1,1 oranında artış göstermiştir

 Kümes hayvanları sayısı 2011 yıl sonu itibariyle bir önceki yıla göre %1,1 oranında artarak 241 498 538 adet olmuştur. Yumurta tavuğu sayısı ise 2011 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla göre %11,3 oranında artarak 78 956 861 adet olmuştur. 

Süt üretimi 2011 yılında bir önceki yıla göre %11,2 oranında artış göstermiştir

 Süt üretimi, 2011 yılında bir önceki yıla göre %11,2 artmış ve 15 056 211 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu miktarın %91,67‘sini inek sütü, %5,93’ünü koyun sütü, %2,13’ünü keçi sütü ve %0,27’sini manda sütü oluşturmaktadır.

Yapağı, kıl, bal, balmumu ve yaş ipek kozası üretimi 2011 yılında artarken, tiftik üretimi azalmıştır

Yapağı üretim miktarı %8,8’lik oranda bir artış göstererek 46 586 ton olmuştur. Kıl üretim miktarı 2011 yılında bir önceki yıla göre %17,5 artarak 3 062 ton olmuştur. Tiftik üretimi, 2011 yılında %2,7’lik azalış göstererek 194 ton olarak gerçekleşmiştir.

Bal üretimi 2011 yılında bir önceki yıla göre %16,2 artarak 94 245 ton, balmumu üretimi ise %2,1 artarak 4 235 ton olmuştur.

İpekböcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı 2011 yılında 2010 yılına göre %52,1 artmış ve 295 olmuştur. İpekböcekçiliğiyle uğraşan aile sayısı da %22,9 oranında artarak 2 623 olmuştur. Açılan tohum kutusu sayısı %6 artarak 5 808 olurken, yaş ipek kozası %19,3 oranında artarak 151 ton olarak gerçekleşmiştir. 
Hayvansal üretim ile ilgili bir sonraki haber bülteni yayımlanma tarihi 24.05.2013’dür.

Kaynak; TürkVet.biz;TUİK Sayı:10820,24 Mayıs 2011 Haber Bültenlerinden derlenmiştir.

Hayvansal Üretim, 2010

Hayvansal Üretim İstatistikleri, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvan sayıları, süt, yapağı, kıl, tiftik üretimi ve arıcılıkla ilgili bilgileri kapsamakta olup, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı vasıtasıyla ilçe detayında İVA (İstatistiki Veri Ağı) sistemi aracılığıyla derlenmektedir. İVA, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde kurulmuş bir veri giriş sistemi olup, bu sisteme veriler elektronik ortamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe teşkilatlarındaki ziraat mühendisleri, veteriner hekimler veya teknisyenler tarafından girilmektedir. Süt, yapağı, kıl ve tiftik üretim miktarları türev değişkenler olup, IVA üzerinden derlenen verilerden uluslararası metodolojiler çercevesinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanmaktadır. İpekböcekçiliği ile ilgili veriler ise Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nden (KOZABİRLİK) derlenmektedir.  

Canlı hayvan sayılarına ait veriler 31 Aralık 2010 itibariyle olup hayvansal ürünlere ait veriler ise    Ocak-Aralık 2010 içindeki toplam üretimi kapsamaktadır.

 Büyükbaş hayvan sayısı 2010 yılında bir önceki yıla göre %6,5, küçükbaş hayvan sayısı %9,3 oranında artış göstermiştir

 2010 yılı sonu itibariyle toplam büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre  %6,5 artış göstererek      11 518 827 baş olarak gerçekleşmiştir. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı %6,6 artarak 11 433 128 baş olmuştur. Koyun sayısı 2010 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla göre %6,2 artarak        23 089 691 baş, keçi sayısı ise %22,7 artarak 6 293 233 baş olmuştur.

Toplam kümes hayvanları sayısı 2010 yılında bir önceki yıla göre %2,1 oranında artış göstermiştir

 Kümes hayvanları sayısı 2010 yılsonu itibariyle bir önceki yıla göre %2,1 oranında artarak            238 972 961 adet olmuştur. Yumurta tavuğu sayısı ise 2010 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla göre %6,7 oranında artarak 70 933 660 adet olmuştur.

 Süt üretimi 2010 yılında bir önceki yıla göre %8,5 oranında artış göstermiştir

 Süt üretimi, 2010 yılında bir önceki yıla göre %8,5 artmış ve 13 605 600 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu miktarın %91,73‘ünü inek sütü, %6’sını koyun sütü, %2,01’ini keçi sütü ve %0,26’sını manda sütü oluşturmaktadır.

Yapağı, kıl ve tiftik  üretimi 2010 yılında artarken, bal, balmumu ve yaş ipek kozası üretimi azalmıştır 

Yapağı üretim miktarı %6,3’lük oranda bir artış göstererek 42 823 ton olmuştur. Kıl üretim miktarı 2010 yılında bir önceki yıla göre %30,2 artarak 2 607 ton olmuştur. Tiftik üretimi,  2010 yılında %14,8’lik artış göstererek 200 ton olarak gerçekleşmiştir.

Bal üretimi 2010 yılında bir önceki yıla göre %1,1 azalarak 81 115 ton, balmumu üretimi ise %5,4 azalarak 4 148 ton olmuştur.

İpekböcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı 2010 yılında 2009 yılına göre %4,4 azalmış ve 194 olmuştur. İpekböcekçiliğiyle uğraşan aile sayısı da %7 oranında azalarak 2 134 olmuştur. Açılan tohum kutusu sayısı %3,6 azalarak 5 477 olurken, yaş ipek kozası %7,4 oranında azalarak 126 ton olarak gerçekleşmiştir.

Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürün Fiyatları Ve Üretim Değeri, 2010

 Canlı hayvanlardan kültür sığır fiyatı 2010 yılında bir önceki yıla göre %53,6 artarak 3891,2 TL olurken, yerli sığır fiyatı %62,2 artışla 2256,7 TL oldu 

2010 yılı kültür dana fiyatı bir önceki yıla göre %51,6 oranında artışla 1940,2 TL ve yerli dana fiyatı %58,0 artarak 1145,8 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Koyun ve keçi fiyatlarına bakıldığında, 2010 yılında bir önceki yıla göre merinos koyun fiyatında %49,9, yerli koyun fiyatında %63,6, tiftik keçisi fiyatında %37,0 ve kıl keçisi fiyatında %64,9 artış görülmüştür.   

Kümes hayvanlarından et tavuğu fiyatı 2010 yılında bir önceki yıla göre %35,6 oranında artarak 11,0 TL ve yumurta tavuğu fiyatı %9,2 oranında artarak 10,0 TL olmuştur.  

Hayvansal ürünlerden inek sütü fiyatı 2010 yılında bir önceki yıla göre %15,2 oranında arttı 

2010 yılında inek sütü fiyatı bir önceki yıla göre %15,2 oranında artış göstererek 0,91 TL, koyun sütü fiyatı ise %10,7 oranında artarak 1,29 TL olmuştur.

Kırmızı et fiyatlarına bakıldığında, sığır eti %37,3 artarak 18,41 TL,  koyun eti ise %42,6 artarak 18,93 TL olarak işlem görmüştür.  

Beyaz et fiyatlarında ise, tavuk eti fiyatı %2,8 artarak 4,92 TL ve hindi eti fiyatı %4,7 artarak 7,09 TL olmuştur. 

2010 yılı tavuk yumurta fiyatı %2,3 azalışla 0,20 TL, bal fiyatı ise %4,4 artışla 17,60 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Canlı hayvan değeri 2010 yılında bir önceki yıla göre %67,2 artış göstererek yaklaşık 47,1 milyar TL oldu 

 2010 yılında büyükbaş hayvanların değeri bir önceki yıla göre % 66,5 artarak yaklaşık 32,3 milyar TL, küçükbaş hayvanların değeri %80,8 artarak 11,7 milyar TL ve kümes hayvanlarının değeri %31,0 artarak yaklaşık 2,7 milyar TL olmuştur.

 Hayvansal ürün üretim değeri 2010 yılında yaklaşık 38,2 milyar TL oldu 

 2010 yılında süt üretim değeri 12,9 milyar TL, beyaz et üretim değeri 6,9 milyar TL, bal üretim değeri 1,4 milyar TL, yumurta üretim değeri 2,4 milyar TL ve kırmızı et üretim değeri yaklaşık 14,4 milyar TL olmuştur.  

Canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatlarının derlenme ve hesaplama yöntemi 

Çiftçinin eline geçen fiyatlar, çiftçinin ürettiği veya yetiştirdiği ürünleri aracı kullanmadan toptan veya perakende satması ile oluşan birim fiyatlardır. Üretim değeri ise üretim miktarı ile birim fiyatın çarpılmasından elde edilen değerdir.

2010 yılı öncesi tavuk yumurtası ve tavuk eti üretim değeri hesabında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) vasıtasıyla İVA (İstatistiki Veri Ağı) sistemi aracılığıyla derlenen miktarlar kullanılırken, 2010 yılı üretim hesabında ise tavuk yumurtası ve tavuk eti üretim miktarlarını tespit etmek üzere köy tavukçuluğu kapsam dışında bırakılarak NACE Rev.2’ye göre 01.47 ve 10.12 başlığı altında faaliyet gösteren işletmelerden derlenen miktarlar kullanılmıştır.

2010 yılı öncesi deri ve kırmızı et üretim değeri hesabında mezbahane kesimleri ve derisi THK’na verilen kurban bayramı kesimlerinden elde edilen üretim miktarı kullanılırken, 2010 yılı üretim değeri hesabında, hayvansal ürünleri girdi olarak kullanan sanayinin NACE Rev.2’ye göre 10.11 ve 15.11 başlığı altında faaliyet gösteren işletmelerden elde edilen derilerden hesaplanan et miktarları kullanılmıştır.

Çiftçinin eline geçen canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları, GTHB, il ve ilçe teşkilatı ile aylık olarak İstatistik Bilgi Sistemi (İBS) aracılığıyla derlenmektedir. İBS, GTHB ve TÜİK ortak çalışması olup, GTHB internet sitesi aracılığı ile işleyen bir veri derleme sistemidir. Sisteme GTHB il ve ilçe teşkilatlarındaki ziraat mühendisi, veteriner hekim veya teknisyenler tarafından veri girişi yapılmaktadır. Bu haber bülteni ile 2010 yılı geçici tarımsal fiyat ve değerler, ürünlerin kesinleşmiş fiyat ve değerlerinin yayımlanacağı ‘‘Tarım İstatistikleri Özeti’’ yayınından önce duyurulmuş olmaktadır.

Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin il fiyatları hesaplanırken, öncelikle o ilin ilçelerinden derlenen fiyatların pazarlama kanalları itibarıyle aritmetik ortalaması alınır. İlçe fiyatı o ilin ürün ilçe ağırlıkları ile çarpılarak il fiyatı bulunur. Bu işlem her ay ve her il için ayrı ayrı yapılmaktadır. Bu hesaplama yapılırken, ilgili ürün için herhangi bir ayda ilçe fiyatı oluşmamış ise o ilçenin ağırlığı ilgili ay için dikkate alınmadan, fiyatı oluşan diğer ilçelerin üretim ağırlıkları yeniden hesaplanmaktadır. İl fiyatları ile il üretim ağırlığı çarpılarak ağırlıklı Türkiye fiyatı oluşturulur. Hesaplama yapılan üründe, herhangi bir ayda il fiyatı oluşmamış ise, ilçede olduğu gibi bu ilin ilgili aydaki ağırlığı dikkate alınmadan fiyatı oluşan illerin ağırlığı yeniden hesaplanmakta ve bu ağırlıklarla ağırlıklı Türkiye fiyatı elde edilmektedir. Üretimi olan fakat iç tüketim olarak kullanılan veya ekonomik değeri olmayan ürünlerin fiyat ve değerleri hesaplanmamaktadır

Kaynak; TürkVet.biz;TUİK Sayı: 160, 10 Ağustos 2011 ve Sayı:161, Tarih:10 Ağustos 2011 Haber Bültenlerinden derlenmiştir.

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved