– Kullandırılan toplam sıfır faizli kredi 5 milyar lira
– Süt hayvancılığına verilen kredi 2.2 milyar lira
– Süt hayvancılığına verilen kredinin payı yüzde 49
– Kredi kapsamında desteklenen hayvan sayısı 1.8 milyon baş
– Desteklenen süt hayvanı sayısı 1.1milyon baş(1).