Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Yorumsuz; Onlar ve Biz / Kim Ne Demiş?

AB Tarım Komisyonu Başkanı Dacian Ciolos;

“…Ortak Tarım Politikasının her zamankinden önemli olduğunu…uzun vadede tarım piyasalarına müdahale edilmemesinin daha pahalıya mal olabileceğini…vurguladı.” 12.04.2010(1)

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi raportörü Lutz Ribbe;

“;… sürdürülebilir tarım, çeşitli ve güvenli gıda temini, kırsal alanların korunmasının hedeflendiği bir Avrupa tarım modelinde, piyasa koşullarına bu denli maruz kalan sektörde, gıda fiyatlarının, çiftçilerden beklenen görevleri yerine getirmelerinin yarattığı maliyeti karşılayamadığını…söyledi.” 18.03.2010(2)

AB Tarım Örgütleri Komitesi (COPA) ve AB Tarım Kooperatifleri Komitesi (COGECA);

“ güçlü bir ortak tarım politikası olmazsa … arazilerin terk edileceği konusunda uyardı.” 05.03.2010 (3)

Avrupa Komisyonu;

“sürdürülebilir küçük ölçekli gıda üretiminin gelişmekte olan ülkelerde yeterli gıda bulunmasını sağlaması konusunu, Avrupa Birliği’nin dikkate alması gerektiğini” bildirdi. 06.04.2010 (4)

AB Tarım Komisyonu Başkanı;

 “Avrupa süt sektörünün daha iyi işlemesinin sağlanması amacıyla yıl sonuna kadar yeni bir mevzuat paketinin sunulacağını,.. önerilmesi planlanan yeni mekanizmaların, piyasaların doğal gelişimini bozmadan aşırı fiyat dalgalanmaları ile başa çıkması gerektiğini belirtti.” (5)

Üst Düzey Süt Grubu Başkanı Demarty;

“Üreticilerin toplu halde, pazarlık güçlerinin arttırılmasın gerekli olduğunu ve çözümlerin rekabet yasalarına süt sektörü ve üretici örgütlerin güçlendirilmesi için istisnalar yapılmasını gerektirdiğinin altını çizdi.”  31.03.2010 (5)

Profesyonel Tarım Örgütleri Komitesi Başkanı;

”AB’nin gelecekteki süt politikalarında resmi müdahale sistemi, uluslar arası piyasalardaki stratejik varlığın sağlanması için verilen ihracat uygulamaları gibi mevcut piyasa önlemlerinin korunmasının ve bu sayede AB müdahale taban fiyatlarının etkili olarak kullanılmasının yanı sıra piyasa riskleriyle mücadele edebilmek ve çiftçileri piyasadaki dalgalanmalardan korumak amacıyla sigorta sisteminin geliştirilmesinin de yer alması gerektiğinin altını çizmiştir.” 26.03.2010 (6)

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy;

Ortak Tarım Politikasının ortadan kalktığını kabul etmektense, Avrupa’da ortaya çıkabilecek bir riski göze almaya hazır olduğunu, çiftliklerinin “ölmesine” izin vermeyeceğini belirtti. 24.03.2010 (7)

T.C Tarım Bakanlığı Müsteşarı;

“...Asıl yiğitlik hayvancılık ithalata açılınca başarılı olmaktır. Bu güne kadar işletmelerimiz küçüktü. Şimdi büyük işletmelerimiz var. Artık serbest piyasaya geçmemiz gerekiyordu. Bizde vergilerle korunan sektörü, vergileri düşürerek rekabete açtık. Asıl baba yiğitlik şimdi belli olur."(8)

.Siz ne dersiniz?

     ...?

 12.10.2010

Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
Uzman Veteriner Hekim

TürkVet / www.turkvet.biz

 

 

Kaynaklar:

(1)http://www.eubusiness.com/news-eu/farm-cap.43w , http://www.turkvet.biz/veteuropa/ab_otp_haber.htm

(2)    http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp, http://www.turkvet.biz/veteuropa/ab_otp_haber.htm

(3)    http://www.copa-cogeca.be/Main.aspx?page=Archive&lang=en, http://www.turkvet.biz/veteuropa/ab_otp_haber.htm

(4)    http://www.euractiv.com.tr/abnin-gelecegi/article/ab-gelismekte-olan-ulkelerdeki-ciftcilere-yardim-edecek-009639, http://www.turkvet.biz/veteuropa/ab_otp_haber.htm

(5)    http://www.dairyreporter.com/Industry-markets/Legislative-package-for-EU-dairy-sector-planned-for-2010/?c=tN%2FttqOiWm3324QEKGHarw%3D%3D&utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2BDaily, http://www.turkvet.biz/veteuropa/ab_otp_haber.htm

(6)    http://www.copa-cogeca.be/Main.aspx?page=HomePage, http://www.turkvet.biz/veteuropa/ab_otp_haber.htm

(7)    http://www.eubusiness.com/news-eu/france-politics.3sz, http://www.turkvet.biz/veteuropa/ab_otp_haber.htm

(8)     http://www.tarimdunyasi.net/?p=1753

 

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved